Blended learning – en model til en metode

Ansigt til ansigt  <-- --> online-kurser ?

eller begge dele = Blended Learning

Se 2 andre film om Blended learning nederst i artiklen

Wikipedea om Blended Learning

Casper Albertsen

IT Læringsvejleder

Læs om en teoretisk tilgang til metoden Blended Learning

 af Karsten Günther.

Formålet med artiklen er at sætte fokus på de overvejelser, undervisere må gøre sig for at få sammenhæng mellem den form for viden eleverne tilegner sig, og det læringsrum og læringsmiljø der skabes, samt de læringsressourcer der stilles til rådighed.

Hvad er blended learning?

Blended learning er et godt bud på et læringsdesign, der tilgodeser de udfordringer, vi står overfor i skolen i dag, hvor mængden af tilgængelig information eksploderer. Undervisningen handler ikke udelukkende om, at læreren overfører faktuel viden og færdigheder til eleverne, men den handler i højere grad om, at eleverne lærer at lære og at indgå i lærende praksisfællesskaber.
Blended learning er en blanding af tilstedeværelsesundervisning og netbaseret undervisning, hvor der kræves overvejelser om, hvilke former for viden eleverne skal lære, og hvilke pædagogiske metoder og teknologier der fremmer dette.

 

Karsten Gynther giver i bogen: ‘Blended Learning – It og læring i et teoretisk og praktisk perspektiv’ et bud på en model, der kan bruges til planlægning og evaluering af undervisning, der tilrettelægges som en blanding af undervisning, der kræver, at lærer og elever er sammen, og netbaseret undervisning, hvor eleverne kan arbejde hvor og når  som helst.

 

Modellen består af 4 akser:

  1. Aksen for læringsrum
  2. Aksen for læringsmiljø
  3. Aksen for videns- og læringsformer
  4. Aksen for læringsressourcer

 

1. akse: Læringsrum

                                                     Aksen for læringsrum indikerer, at der skal træffes beslutninger om tid og sted. Læreren bør vælge, hvilke undervisnings- og læringsformer der egner sig bedst til face to face undervisning i skolens klasseværelser, og hvilke der egner sig bedst til cyberspace, hvor eleverne kan videndele, kommunikere og samarbejde med andre uden at være til stede fysisk i samme rum på samme tid.
Det er væsentligt at overveje, hvordan de fleksible muligheder på nettet udnyttes bedst muligt, uden at fordelen ved den traditionelle undervisning mistes.

 

 

 

 

2. akse: Læringsmiljø

Udgangspunktet for aksen med læringsmiljø er, at elever tilegner sig information på to måder. Enten gennem iagttagelse eller gennem kommunikation. Det kan selvfølgelig også være en kombination af disse.

Hvor iagttagelsen handler om, at elever fx iagttager en kammerat, en lærer, en film, en lyd eller andet uden at indgå i dialog eller forsøge at påvirke kammeraten, læreren eller mediet, så handler kommunikation om en dialog, hvor eleven kan interagere og dermed påvirke kammeraten, læreren eller nettjenesten. Denne akse rummer derfor prioriteringer af, hvornår iagttagelser, kommunikation eller en kombination af disse fremmer den ønskede undervisning og læring.

 3. akse: Videns- og læringsformer

Aksen med videns- og læringsformer rummer overvejelser af, hvad eleverne skal lære, og hvordan dette organiseres. Alle vidensformer og læringsformer er væsentlige og nødvendige i skolen.

Er målet fx, at eleverne skal kunne de små tabeller, kan der vælges en læringsform med direkte læringsstimuli, hvor eleven træner og automatiserer gennem et digitalt træningsprogram. Her er tale om en kvalifikation eller en vidensform af 1. orden jf artiklen: Vidensformer og didaktisk vægtforskydning.

Er målet derimod, at eleverne bliver bedre til at anvende de små tabeller, kunne der vælges en læringsform, hvor eleven i et projekt udvikler emballage til et produkt, der skal fylde mindst muligt og fragtes billigst muligt. Eleverne kunne i projektet anvende digitale læringsressourcer, der understøtter de beregninger og eksperimenter, de får brug for at udføre. Her er tale om en kompetence eller en vidensform af 2. orden.

Er målet yderligere, at eleverne udvikler deres kreativitet og integrerer deres kompetencer i et samarbejde med andre, kunne der vælges en læringsform, hvor eleverne indgår i et lærende praksisfællesskab med det fælles projekt at udvikle emballagen fra før samt at formidle projektet. Eleverne kunne her bruge web 2.0-tjenester som platform for et kollaborativt samarbejde, hvor de kommunikerer, deler viden, udvikler og præsenterer i fællesskab. Jf artiklen: Samarbejde, kooperation og kollaboration – forvirret? Her er tale om en paradigmatisk viden eller en vidensform af 3. orden.

 4. akse: Læringsressourcer

Aksen for ressourcer indikerer, at der skal træffes beslutninger om, hvilke teknologier der vil være optimale til at understøtte de øvrige didaktiske valg. De digitale læringsressourcer kan understøtte forskellige læringsrum, læringsmiljøer og videns- og læringsformer.

Anvendes it udelukkende som et sprog, med de multimodale fordele it har, vil det typisk udvikle elevernes konkrete kundskaber og færdigheder. It der anvendes som en ressource med muligheder for at bruge internettets søgeredskaber, kommunikere og bruge udbredelsesmedier vil derimod udvikle elevens evne til at lære at lære. It anvendt som miljø, hvor eleven deltager i, skaber og definerer lærende fællesskaber, udvikler en højere ordens viden, mens it anvendt som kultur udvikler evnen til at reflektere og skabe sammenhæng mellem de tre øvrige ressourcer.

Web 2.0 anvendt i blended learning

Vidensmængden i samfundet er ikke alene eksploderet, den er også under konstant forandring. Det betyder, at vi må ændre undervisning og læring i skolen. Den traditionelle undervisning, hvor læreren havde patent på viden og adgang til denne, er forældet. Med den udvidede tilgang eleverne har til at søge, producere og udbrede viden, må vi tilpasse de vidensformer, vi formidler i skolen i dag.

Web 2.0 er netop kendetegnet ved, at skolens elever får mulighed for at interagere i cyberspace, at kommunikere og blive deres egne didaktiske designere, jf artiklen:Eleverne som didaktiske designere… Desuden er it en ressource og et miljø, hvor eleverne lærer at indgå i lærende praksisfællesskaber, hvor de kan arbejde med videns– og læringsformer. Det betyder, at læreren sammen med eleverne kan lave et undervisningsdesign, der faciliterer læring, hvor valg af pædagogiske metoder svarer til de vidensformer, der ønskes i spil.

Men web 2.0 gør det ikke alene, det er ikke nok at inddrage web 2.0-tjenester i undervisningen, hvis ikke læreren samtidig har overvejet og truffet valg i forhold til læringsrum, læringsmiljø, videns- og læringsformer.

Kilde: Karsten Gynther. Blended Learning -It og læring i et teoretisk og praktisk perspektiv. Unge Pædagoger. 2. oplag 2009

 

Her ligger to film omkring begrebet Blended Learning.

Den første er en gennemgang af hvad det er, eller KAN være.

Den anden er fra en skole, hvor de fortæller om deres erfaringer med metoden.

Hovedartikel skrevet af Kirsten Færing

Artiklens kilde: http://www.laeringsteknologi.dk/?p=233

Om forfatteren

Casper Albertsen har skrevet 42 artikler for IT-vejlederens blog

Lærer og IT-vejleder ved Erritsø Fællesskole og ivrig blogger

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

HTML JAVA

Hej