Flipped Classroom i praksis

Hvorfor ikke udnytte tiden på klassen fuldt ud?

Casper Albertsen

Erritsø Fælleskole

IT læringsvejleder

Læs her om metoden og se eksempler på film jeg har lavet

Flipped Classroom handler om at vende om på den traditionelle undervisningsform. Læreren skal mindst muligt stå ved tavlen og gennemgå nye emner, istedet skal eleverne være de aktive....Det lyder dog meget bekendt og ikke særligt nyt, og for mange har det i flere år været et mål.

Ofte - tror jeg - ender det alligevel med at læreren bruger meget tid ved "tavlen", og det kan der være flere gode grunde til, såsom:

 • Så er læreren sikker på at "stoffet" er gennemgået
 • Læreren har jo ansvar for formidlingen
 • Læreren er engageret og holder af sin rolle som formidler
 • Flere elever har ikke forstået "stoffet", eller er ikke forberedte hjemmefra

Med Flipped Classroom eller "Det omvendte klasseværelse" er ovenstående punkter stadig noget læreren kan tilgodese, ja faktisk endnu bedre.
Det handler nu om, at den gennemgang af nyt stof  læreren ønsker at gennemgå, forberedes før klassen mødes, og på en måde hvorpå eleverne kan modtage det derhjemme. Her er en video-podcast optimal.

Resultatet bliver at eleverne møder til skole med en viden om hvad de skal arbejde med. De skal ikke bruge tid på at sidde stille og høre på læreren, der skal holde et længere foredrag eller gennemgang af en arbejdsproces - Den er givet!
Istedet kan de gå i gang med deres arbejde med det samme, og læreren har frigjort sig selv i hele lektionen, og virker nu nærmere som en konsulent for eleverne.

Læreren kan i sin videogennemgang sørge for, at relevante oplysninger gives i forhold til de læringsmål eleverne skal i skole og arbejde med. I forhold til mit eget arbejde med litteraturlæsning, har det været vigtigt at formidle viden omkring en litterær periode, da det giver eleverne en forhåndsviden og forforståelse, der netop gør dem i stand til at forstå den litteratur de læser.

Lad mig liste fordelene ved metoden op:

 • Eleverne har en forforståelse for det de skal arbejde med
 • Eleverne døjer ikke med svære opgaver derhjemme, lektien er at se en video
 • Elever der ikke har lavet denne lektie, kan bare se videoen i skolen
 • Eleverne kan se lærerens gennemgang igen og igen....også lige inden eksamen
 • Elever lærer ikke i samme tempo, og kan bruge den nødvendige tid derhjemme, og evt. med forældre
 • Læreren kan nu forberede sine optimale oplæg
 • Læreren formidler sit stof "uden afbrydelser"
 • Læreren har på klassen nu mulighed for at hjælpe elever - hele lektionen
 • Lærerens oplæg understøttes i højere grad af billeder, tekst, tale og anden lyd - faktorerer der allesammen optimerer indlæring
 • Forældrene kan se filmene sammen med eleven, og skabe en større motivation for det kommende arbejde

 

Alt i alt er der mange fordele ved flipped classroom metoden.
Men er det ikke en stor opgave at filme sin egen undervisning? - Det behøves det ikke at være.

Er man vant til at lave en powerpoint eller keynote til sin forberedelse, er det bare at optage sin egen gennemgang (voiceover) henover hvert enkelt dias og gemme som filmfil. Og med Explain Everything app'en kan man tegne og skrive som på en tavle, mens man taler og optager.

Desuden er det heller ikke forkert at bruge andres materiale. Studieportalen.dk har lavet mange videovejledninger til både dansk- og engelskfaget. Men søger man lidt på youtube, finder man hurtigt meget relevant materiale.

Her er nogle filmeksempler, der viser hvordan jeg har grebet det an siden august 2013

Den første film er en gennemgang af en novelleanalysemodel. Et stykke værktøj eleverne bruger i forskellige sammenhænge og derfor en film der kan bruges igen og igen. 

Filmen her er en ud af fire film omkring digtanalyse. Indholdet er et sammenkog af flere analysemodeller, og der er stor fokus på sproget, dvs. stil og billedsprog, men også de forskellige digtgenrer.

alle 4 film kan ses her på ITvejlederens Youtubekanal

Berettermodellen:
Til arbejdet med novellelæsning, skulle eleverne lære at bruge Berettermodellen. Her gennemgår jeg modellen ud fra Hanne Vibeke Holst's En dum drengs drøm. Filmen visualiserer det abstrakte i at se en novelles komposition, som f.eks. flashbacks.

Her gennemgås den litterære periode Det Moderne Gennembrud. På eksemplarisk vis sammenlignes der kunstbilleder fra Romantikken og Det Moderne Gennembrud, der netop tydeliggøre forskellen. 
Historiske og samfundsmæssige forhold nævnes, 5 forfattere fra perioden trækkes frem og omtales.
Filmen giver netop en god forforståelse for hvordan tiden er, inden der skal læses litteratur.
OG....med filmmediet kan man jo noget, som man ikke kan med tavlen i klassen, se bare 6.40 inde i filmen 🙂

Filmen vises via link i Showbie. Efterfølgende læste klassen om fem forskellige forfattere og tilhørende tekster af forfatterne, hvortil de løste opgaver. De kunne også selv have læst om perioden, men mange og specielt de svagere læsere kæmper med teksterne og mister dermed forståelsen. Med min film sikrede jeg mig et solidt fundament for at forstå perioden og de tekster vi læste. Jeg mener selv samtalerne omkring forfatterne og teksterne var væsentligt mere saglige end jeg tidligere har oplevet.

Denne korte film er en introduktion til projektet det moderne menneske. Her introducerede jeg Tellagami-manden. Tellagami er en iPad app. Den lille mand virkede som et godt fokuspunkt for eleverne, da de modtog opgaven. Det betød noget, at der var en at have "øjenkontakt" med, og han er en lille person jeg bruger fremadrettet.

Til filmserien De store forandringers århundrede, har jeg igen brugt Tellagami-manden (o.14 og 6.28), men også brugt Explain Everything mere kreativt (6.59) - Simpelthen i et ønske om at levendegøre min tekst/tale, så det blev mere spændende at se.

Disse tre film er jeg nok mest stolte over. En af grundene er den megen snak omkring 1.Verdenskrig (nu 100 år siden) og dens betydning for datidens menneske, det er nemlig et af mine fokuspunkter i filmene her, og heldigvis er historikerne enige med mig....

Første del af tre.
Her er link til de to andre.
Del 2
Del 3

Wastewater solutions needed:
Denne film er dog ikke om litteraturlæsning, men om naturvidenskab. Filmen gennemgår projektbeskrivelsen til en 3 dages projektopgave omkring spildevandsrensning. Via filmen kan eleverne igen og igen få lærerens forklaringer til opgaven, men de får også filmens dias i PDF format, så de hurtigt kan bladre frem til de forskellige opgaver i projektet.


Med app'en MOVENOTE kan man filme sig selv samtidig med at man viser en præsentation. Det gør en forskel, at der er en, der taler til dig!

Hvordan man rent teknisk laver disse film, vil jeg vise i en anden artikel - Flipped Classroom teknisk set. (artikel ikke skrevet endnu)

Her vil jeg gennemgå detaljer i hvordan man bygger sin gennemgang af et emne op, hvilke apps der kan bruges, hvordan de virker,  hvordan man linker til en youtube video, og alt sammen præsenteret i Showbie.

Processen hertil kan være tidskrævende, men det vigtigste her må være, at starte i det små. Og min påstand er at, når teknikken sidder under huden, så kan det ikke tage længere tid end normal "god" forberedelse.

Det optimale: Man planlægger med sine kollegaer, hvilke emner der skal arbejdes med hen over et år, og deler opgaverne ud til hinanden. På teammøderne ser man "kladderne" til hinandens film, og det smarte med f.eks. Explain Everything er, at man sagtens kan gå tilbage i ens filmkladde og lave rettelser. Men mere om det senere...

...Men husk også, at der allerede ligger mange film på f.eks. youtube, som jeg tidligere omtalte.

Om forfatteren

Casper Albertsen har skrevet 42 artikler for IT-vejlederens blog

Lærer og IT-vejleder ved Erritsø Fællesskole og ivrig blogger

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

HTML JAVA

Hej