Animation i undervisningen

Hvorfor arbejde med at lave animationer i undervisningen? Ganske enkelt fordi det styrker en række færdigheder og kompetencer hos eleverne, som er grundlæggende for personlig og faglig udvikling.

Animationer drejer sig om at fortælle en historie. Fortællingsprocessen med animationer fører eleverne omkring en række (dansk)faglige elementer vedrørende opbygning af en fortælling, personkarakteristik, genrekendskab og virkemidler, og den fordrer, at eleverne forholder sig erfarings- og følelsesmæssigt til processen.

Kort opsummeret kan man sige, at arbejdet med animationer rummer læringspotentiale i forhold til:

det sociale: både i form af samarbejde med andre om en produktion og indlevelse i forhold til karakterer i fortællingen

kropsfænomener: forståelse for hvordan mimik og kropssprog omsættes i animationen, herunder følelser

naturfænomener: forståelse for hvordan naturlove virker for at skabe en troværdig animeringen eller bevidst bryde naturlovene

det sproglige: ideer omkring fortællingen, karakterer, miljøet omformes til sprog i samarbejdsprocessen, og der skrives manuskript og laves storyboards, som omformes til den endelige animation

analyse og filmiske virkemidler: virkemidler som farve, lys, lyd, billedbeskæring, klip, tempo og rytme fremkalder forskellige oplevelser og følelser, og analysen og forståelsen heraf danner grundlag for bevidst at anvende disse i egne produktioner

Hvordan kommer  man i gang med at lave animationer?
Man kan lave animationer på mange måder, bare man bruger genstande man kan flytte rundt med.

kan det flyttes
kan det animeres

 

Herunder er forskellige teknikker til animation (i parentes er angivet forslag til brugebare apps):

Pixelation (flyttefilm): man bruger rigtige personer eller ting (iStopMotion)
Cut Out – man bruger udklippede figurer og baggrunde (iStopMotion, PuppetPals)
Claymation – man bruger modellervoks (iStopMotion)
Tegnefilm – man tegner (AnimationDesk)

Ovenstående liste over teknikker kan opfattes som stigende i sværhedsgrad, men det kommer også an på opgaven.

 

Når man skal i gang med animationer, kan det være en god ide at starte med meget enkle opgaver, hvor der fokuseres mere på selveformen (animationsteknikken) end indholdet (fortællingen).

Indenfor hver teknik kunne man starte med opgaver, hvor en enkelt person eller genstand gør en simpel ting fx en person der bevæger sig hen til en ting og samler den op eller en bold, der hopper henover skærmen. Bagefter kunne man forsøge at animere en person/karakter, der går, hvilket kræver stor indsigt i, hvordan kroppen virker for, at det skal se ægte ud, eller man kunne animere en interaktion mellem flere karakterer, evt. med indtaling af stemmer.

Her er man allerede ved at bevæge sig over i en længere og mere krævende animationsproces, som kræver at eleverne bygger en fortælling op og overvejer karaktererne, miljø, stemning m.m.

Når eleverne er bekendte med teknikkerne, kan de begynde at arbejde med mere frie animationer ud fra en given historie eller deres egne fortællinger.

 

Denne film viser nogle eksempler på de forskellige teknikker:

 

Kom med dine ideer til animationer herunder!

 

Om forfatteren

Jan Holm Rejnhold har skrevet 6 artikler for IT-vejlederens blog

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

HTML JAVA

Hej