Blooms taksanomi og Ipad’en

 

Selv om den nok er kendt af flere  teoretikere og it-frontløbere , synes jeg alligevel at oversigten nedenfor kan god mening som inspiration for den enkelte underviser.
Især i kølvandet på diskussionerne om, hvorvidt ipad’en (men også andre) tablets er et rent konsumeringsprodukt eller ej er der skabt en utryghed og tvivl omkring det man gør på de skoler, hvor man eksperimenterer med teknologierne. Det bør være helt tydeligt, at de små tablets rummer noget spændende. Og det er enormt positivt at se, at lærere er meget engageret i at få projekterne til at lykkes. Derfor tænker jeg at små, men gode værktøjer, oversigter, modeller osv. kommer lærerne tilgode.
Når jeg ser på oversigten tænker jeg dog mere i typer af apps end i de konkrete der konkret vises. De viste apps ville nemlig også  kunne indgå på andre trin i og uden for modellen og der er allerede flere på markedet der sikkert er bedre.

 

Kort om Blooms taksonomi

Blooms taksonomi kan (som andre taksonomier) forståes som en hierakisk inddeling af læringsmål og en vejviser til vurdering af vidensindhold. Noget der i høj grad er i spil i den didaktiske og pædagogiske tænkning. Taksonomien kan forståes som en trappe man bevæger sig på, hvor man bevæger sig op ad trin, der forudsætter hinanden. Man kan fx ikke forklare noget (trin 2) uden at vide noget (trin 1). Samtidig er der en bevægelse fra det simple til det komplekse. Det vil sige at der kognitivt er et differentieret niveau for hvor komplekse og abstrakte vi skal tænke på de enkelte trin.

 

 

 

Om Blooms taksonomi og app-oversigten

Om oversigten lykkes i forhold til at koble apps til Blooms taksonomi kan altid diskuteres. Der, hvor den for mig er interessant, i forhold til lærerne, er tanken om at kortlægge diverse apps til undervisningsbrug. På den måde kan der, måske, skabes et overblik over, hvilke apps der har styrker på bestemte områder og dette kan danne rammer omkring planlægning, videndeling og faglige diskussioner.

 

Så herfra lidt inspiration og opfordring til alle undervisere om, at lave egne eller fælles kortlægninger af de apps  der med godt udbytte bruges i undervisningen. Og husk at dele med os andre:-)

Fra   Ronald Hachmanns blog

Ronald Hachmann

Folkeskolelærer 2003
Master i Ikt & Læring (MIL) 2009
Adjunkt, it og læring, UC Syddanmark 2011

 

 

Om forfatteren

Casper Albertsen har skrevet 42 artikler for IT-vejlederens blog

Lærer og IT-vejleder ved Erritsø Fællesskole og ivrig blogger

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

HTML JAVA

Hej